Muzički program

Sreda, 15. avgust 2012.

Izvođač Zemlja Vreme
1. Aman Zaman SRB 18:15 - 18:45
2. Evil Eve SLO 19:00 - 19:30
3. Obojeni Program SRB 19:45 - 20:30
4. Hypnotized SRB 20:45 - 21:15
5. Hladno Pivo HR 21:30 - 22:45
6. Vlatko Stefanovski MK 23:00 - 00:00
7. Rambo Amadeus SRB 00:15 - 01:15
8. Prodigy Real Tribute Band SRB 01:25 - 02:05

bbf arhiva